قدمي مهم در مورد واكسن covid-19

قدمي مهم در مورد واكسن covid-19

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

قدمي مهم در مورد واكسن covid-19
درخواست مشاوره در ترکیه
استاد علوم وزارت بهداشت دکتر اتش کارا درمورد مطالعات واکسیناسیون برای کورونا ویروس گفت: "این ماده باعث ایجاد پاسخ آنتی بادی در حیوانات شده است ، اکنون زمان آن رسیده که بدانیم ایا این جواب ما را در مقابل بیماری محافظت می کند یا نه" مطالعات واکسیناسیون علیه نوع جدید اپیدمی کورونا ویروس (COVID-19) ادامه دارد. ترکیه همچنین مشغول کار بر روی واکسن ها و داروها برای درمان این بیماری است. اعلام آخرین نکته ، کارا "خبر خوب این است که بخشی از کرونا ویروس که با میکرو پینها روی یک باند کوچک به سلول می چسبد را به سیستم دفاعی معرفی کردیم و واکسن با هدف تولید آنتی بادی های محافظ، پاسخ آنتی بادی را در حیوانات ایجاد کرد و اکنون زمان ان است که ببینیم این جواب ما را از بیماری محافظت می کند یا نه"
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه