دسته: استانبول

ساریر استانبول 0

منطقه ساریر استانبول | Sarıyer istanbul

منطقه ساریر استانبول   (Sarıyer istanbul) در قسمت اروپایی این شهر قرار دارد که از جنوب توسط بشیکتاش، جنوب غربی با شیشلی، در شرق با تنگه بسفر، در شمال دریای سیاه و در غرب ایوب...

Open chat