باز شدن مرز ایران و ترکیه

باز شدن مرز ایران و ترکیه

پروازهای تهران-استانبول از کی برقرار خواهد شد؟
اخبار ترکیه
تیم تحریریه آقای ترکیه
15 شهریور 1401

پروازهای تهران-استانبول از کی برقرار خواهد شد؟

روابط عمومی هما: پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تهران به مقصد استانبول با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی ترکیه از فردا ۲۳ تیرماه مجدداً برقرار خواهد شد. پرواز تهران به مقصد استانبول در روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته از فرودگاه امام خمینی انجام خواهد شد. این پرواز در ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه ب

ترکیه مرزهایش را بر روی 70 کشور باز کرد!
اخبار ترکیه
تیم تحریریه آقای ترکیه
15 شهریور 1401

ترکیه مرزهایش را بر روی 70 کشور باز کرد!

کمیته ی علمی وزارت بهداشت فرهنگ و جهانگردی براساس لیست آژانس توسعه گردشگری ترکیه در رابطه با بازگشایی مرز  ترکیه اعلام کرد  اولین پرواز به سمت جمهوری قبرس شمالی از اول ژوئن پیشبینی می شود . تاریخ ۱۰ ژوئن شامل بحرین – قطر – بلغارستان و یونان تاریخ ۱۵ ژوئن پروازها به مقصد آلمان – اتریش – آذربایج