آموزش تخصصی کاشت ناخن و مژه

آقای ترکیه

آموزش تخصصی کاشت ناخن و مژه

calender

بدون نام

calender

1400-12-18

خدمات زیبایی
کاشت ناخن و مژه
استانبولاستانبول
محلهمحله
قوانین و مقررات

توضیحات

🔶آموزش تخصصی کاشت ناخن 🔶 شناخت مواد و ابزار آموزش کاشت ژل آموزش کاشت پودر مانیکور پدیکور کاشت کاور ترمیم ناخن ریموو مواد گذاری سوهان کشی لاک ژل و چند مدل طراحی 🔶آموزش تخصصی کاشت مژه 🔶 شناخت مواد و ابزار کاشت اکستنشن مژه بصورت تار به تار ترمیم مژه ریموو آموزش مدل کلاسیک والیوم مگا والیوم کیم و...