وبلاگ آقای ترکیه

استخدام نیروی خدماتی و نظافتچی در استانبول

آقای ترکیه

استخدام نیروی خدماتی و نظافتچی در استانبول

calender

بدون نام

خدماتی
نظافت منزل و محل کار
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

شرکت خدماتی Revmer نیروی خدماتی و نظافتچی آقا در استانبول استخدام می نماید. متقاضیان کار در استانبول می توانند با شماره درج شده در آگهی و با آقای Mehmet Sahin تماس بگیرند.