وبلاگ آقای ترکیه
آقای ترکیه

صرافی سبز

calender

بدون نام

خدماتی
صرافی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

فروش لیر 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 بصورت کارتخوان و حتی حواله واریز به حساب زارعت و ایش بانک تحویل نقدی بصورت حضوری همزمان با واریزی قیمت لیر در این لحظه ۲۳۵۰ تعداد نامحدود https://t.me/Sarafi_sabz