وبلاگ آقای ترکیه

به چند نفر نیروی آقا و خانم جهت کار در تکستیل استانبول آوجیلار پارس الر نیازمندیم

1/1
test

به چند نفر نیروی آقا و خانم جهت کار در تکستیل استانبول آوجیلار پارس الر نیازمندیم

calender

بدون نام

خدماتی
خدمات فنی و ساختمانی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

به چند نفر نیروی آقا و خانم جهت کار در تکستیل استانبول آوجیلار پارس الر نیازمندیم: بسته بندی و اتوپاکت 5نفر خانم و 3نفر آقا 1300 تا 2000 لیر بستگی به سرعت در کار دارد اتو کار خانم و آقا 4نفر 2000 تا 3000لیر بستگی به سرعت در کار دارد جای خواب و یک وعده غذا در صورت اضافه کاری شام هم سرو میشود املاک تورکان 05524717109