وبلاگ آقای ترکیه
آقای ترکیه

لیدری و مترجمی

calender

بدون نام

تفریحی و مسافرتی
خدمات توریست
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

لیدری ومترجمی ، و همراهی شما جهت گشتن و بازدید از اثار تاریخی و مراکز تفریحی و دیسکو و همچنین خرید و بازدید از مراکز خرید بزرگ و شیک استانبول زیبا در کنارتان هستم . لطفا با شماره 00905317782586تماس بگیرید