وبلاگ آقای ترکیه

اخذ اقامت دائمی و توریستی

آقای ترکیه

اخذ اقامت دائمی و توریستی

calender

بدون نام

تفریحی و مسافرتی
خدمات توریست
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

اخذ اقامت دائمی و توریستی 📌تمدید و تبدیل پناهندگی به اقامت 📌ثبت شرکت و اخذ مجوز کار 📌صدور بیمه نامه و گواهینامه ترک 📌مشاوره سرمایه گذاری،افتتاح حساب آدرس: آنتالیا،کنیالتی،لیمان،خیابان۳۵ ☎️ 02429991455 05541921190 05317259047