وبلاگ آقای ترکیه

تعدادی کارگر در یک کارخانه کاغذ سازی در استانبول نیازمندیم

1/1
test

تعدادی کارگر در یک کارخانه کاغذ سازی در استانبول نیازمندیم

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

حقوق پایه ۱۸۰۰لیر زبان لازم نیست جای خواب دارد غذا دارد 10 ساعت کاری