وبلاگ آقای ترکیه

کار در هایپر مارکت در استانبول

1/1
test

کار در هایپر مارکت در استانبول

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

حقوق پایه ۲۰۰۰لیر زبان ۵۰/۰لازم جای خواب دارد غذا دارد 10 ساعت کاری