وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

رستوران سودل سا

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

رستوران سودل سا تقدیم می کند بدون محدودیت آوردن مشروب الکلی ‎ هرشب هرشب هرشب هرشب هرشب ‎در یکی ازمجلل ترین رستوران های استانبول ‎ موسیقی رقص وپایکوبی ‎پذیرایی شامل : ‎، شام ‎مفتخریم که خاطرات خوب و به یاد ماندنی در کنار هم داشته باشیم ‎آدرس :(بیلیکدوزو)بیکنت آوروپا جاده سی تلفن رزرو ۰۵۴۲۸۹۱۷۲۰۴