وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

فروش اسکوتر نو

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

اسکوتر نو ( صفر ) مناسب تا سن ۷ سال ۸۰ لیر قیمت خرید ۱۰۰ لیر. به علت مناسب نبودن با سن مجبور به فروش 05388965581