وبلاگ آقای ترکیه

استخدام نیروی خدماتی و نظافتی

1/1
test

استخدام نیروی خدماتی و نظافتی

calender

بدون نام

calender

1401-5-25

خدماتی
نظافت منزل و محل کار
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

فوری 📣📣📣📣📣📣📣📣📣فوری 🧹🪣استخدام نیروی خدماتی و نظافتی 🧹🪣 به دو نفر جهت نظافت هتل در منطقه اسنیورت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم ☎️شماره تماس مستقیم +905411317771