وبلاگ آقای ترکیه

صرافی ستاتو گلوبال

1/1
test

صرافی ستاتو گلوبال

calender

بدون نام

خدماتی
صرافی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

مجموعه ستاتو گلوبال دارای دفتر رسمی در کشور ترکیه است و هدف ما نشان دادن راه درست برای شهروندان ایرانی و ترکیه ای میباشد که به قصد زندگی و تجارت راهی دو کشور می شوند .البته متاسفانه به علت عدم آگاهی ، انتخاب نادرست ،سو استفاده بعضی سودجویان و کلاهبرداران باعث عدم موفقیت در این راه میشود . از این رو ما بر این شدیم که با استفاده از توانایی خود در این امر به شهروندان ایرانی و ترکیه ای راه درست قوانین اعم از اقامتی ،خرید ملک،صادرات و واردات،و فرصتهای سرمایه گذاری را به درستی به شما معرفی کنیم