وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

تور استانبول

calender

بدون نام

تفریحی و مسافرتی
تور
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

3*hk airport 1890 3*merwano taxim 2080 3*teras va herton nisantasi 2180 3* arach taxim 2200 3*sabena va birol taxim 2280 3*monopol va bristol taxim 2260 3*new ist taxim va fide 2290 4*cumbali plaza 2430 4*kaj hotel 2430 4*sanat pera 2430 4* napolyon taksim 2650 4*pera rose 2430 4*beyzas suit TAXIM 2570 4*kervansaray 2580 4*ferman hilal 2970 4*feronya taxim 2680 4*cartoon taxim 2640 4*dora va icon 2430 4*trass taxim 2550 4*taxim line 2700