وبلاگ آقای ترکیه

فروش فوري در پروژه ماسلاك 1453

1/1
test

فروش فوري در پروژه ماسلاك 1453

calender

بدون نام

خرید و فروش خانه
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

٣ خواب تراس بزرگ نگهباني ٢٤ ساعته ٣ پاركينگ امكانات هتل ٥ستاره +905551008181📲 +905551008282📲 +905551005151📲 +902123063171📞