وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

پرستار کودک

calender

بدون نام

خدماتی
خدمات فنی و ساختمانی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

به یک نفر نیروی خانم جهت نگهداری کودک نیازمندیم 💶حقوق ۱۷۵۰لیر جای خواب دارد غذا دارد