وبلاگ آقای ترکیه

اخذ اقامت توریستی استانبول یکساله صفر تاصد

1/1
test

اخذ اقامت توریستی استانبول یکساله صفر تاصد

calender

بدون نام

تفریحی و مسافرتی
خدمات توریست
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

✅ اخذ اقامت توریستی استانبول یکساله صفر تاصد: ☑️ برای افراد ۱۸ تا ۴۰ سال ۱٢٠٠ لیر ☑️ برای افراد زیر ۱۸سال٩٠٠لیر ☑️ برای افراد بالای ۶۵ سال ۱٠٠٠ لیر ☑️ برای افراد ۴۰ تا ۶۵ سال ۱۴٠٠ لیر ✅اخذ اقامت دوساله صفرتاصد: ☑️ برای افراد بالای ۶۵ سال ۱۶٠٠ لیر ☑️ برای افراد ۱۸ تا ۴۰ سال۱۲٠٠ لیر 🔴 با امکان پرداخت اقساطی وگام به گام 💠جهت رعایت حال هموطنان عزیز نرخهای فوق با حداقل سود تعیین گردیده است کلیه ی هزینه های اقامت تا دریافت کیملیک داخل در نرخهای فوق بوده وشامل هیچگونه هزینه اضافی نمی باشدحتی یک لیر ✅مترجم همراه برای روز ملاقات راندوو و..... اخذ اقامت برای هموطنان ساکن سرتاسر استانبول امکان پذیر میباشد پیام پاسخ داده نمیشود فقط تماس بگیرید 00905522222484 00905524238748