وبلاگ آقای ترکیه

به یک خانم جهت امور دفتری در آنتالیا نیازمندیم

1/1
test

به یک خانم جهت امور دفتری در آنتالیا نیازمندیم

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

به یک خانم جهت امور دفتری در آنتالیا نیازمندیم حقوق ثابت+پورسانت مسلط ب زبان ترکی 05379423727