وبلاگ آقای ترکیه

اجاره روزانه سوِِِیت در هتل آپارتمان استانبول تکسیم

1/19
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره روزانه سوِِِیت در هتل آپارتمان استانبول تکسیم

calender

بدون نام

calender

1401-10-28

اجاره ملک
سوئیت
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • اینترنت
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو

آدرس

استانبول تکسیم

توضیحات

اجاره روزانه 1000 لیر