واحد اجاره سالیانه یکخواب با وسیله

1/11
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه یکخواب با وسیله

calender

بدون نام

calender

1401-3-10

اجاره ملک
پانسیون
استانبولاستانبول
محلهمحله
 • مبلغ اجاره (لیر)
  7,000
 • تعداد خواب
  1
 • موقعیت طبقه
  5
 • مبلغ دپوزیت (لیر)
  1
 • نزدیک اتوبوس
 • نزدیک مترو
قوانین و مقررات

توضیحات

کد : 568