آقای ترکیه

بلد استانبول

calender

بدون نام

calender

1402-10-2

خدماتی
سایر خدمات
استانبولاستانبول
محلهمحله
قوانین و مقررات

توضیحات

سلام اگر به یک شخص مسلط به زبان ترکیه نیاز دارین بهترین گزینه جلوی شماست کل استانبول بلد تمامی کارخونه ها و تولیدی ها دارو و لباس و … ارتباط با اروپا دارای شرکت در اروپا ارسال بار و خرید بار شما برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرین