خدمات و آموزش فیلر و بوتاکس ،پاکسازی پوست در استانبول

آقای ترکیه

خدمات و آموزش فیلر و بوتاکس ،پاکسازی پوست در استانبول

calender

بدون نام

calender

1401-11-24

خدمات زیبایی
بوتاکس
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

شیشلی مرکز، پالاز اوقلو سوکاک، پلاک ۳

همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

آموزش و خدمات تخصصی فیلر، بوتاکس،فشیال پوست و لاغری موضعی در مرکز اروپایی استانبول