پانسیون مخصوص بانوان در میدان تکسیم

آقای ترکیه

پانسیون مخصوص بانوان در میدان تکسیم

calender

بدون نام

calender

1402-5-28

اجاره ملک
پانسیون
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

میدان تکسیم خیابان تهلیمهانه

قوانین و مقررات

توضیحات

نگران اجاره خانه نباشید 🔱  پانسیون مخصوص بانوان در میدان تکسیم 🔸آدرس واحد بانوان : میدان تکسیم خیابان تهلیمهانه اتاق های بزرگ در هر اتاق ۴ تخت تک نفره👍 ⚜️ پانسیون بانوان هفتگی و ماهیانه +905449478619 👌تمیز با وسایل فقط از واتساپ و یا خط ثابت