فروش پروژه های مسکونی در اسکله و فاماگوستا و گیرنه قبرس شمالی

آقای ترکیه

فروش پروژه های مسکونی در اسکله و فاماگوستا و گیرنه قبرس شمالی

calender

بدون نام

calender

1402-8-6

خرید ملک
آپارتمان
قبرسقبرس
محلهمحله
قوانین و مقررات

توضیحات

فروش پروژه های مسکونی در اسکله و فاماگوستا و گیرنه قبرس شمالی شماره تماس: 09893948604