وبلاگ آقای ترکیه

سمپاشی استانبول

1/1
test

سمپاشی استانبول

calender

بدون نام

calender

1401-10-16

خدماتی
نظافت منزل و محل کار
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

Istanbul, sarıyer, huzur mahalesi

توضیحات

سمپاشی استانبول زیر نظر متخصص حشره شناسی از دانشگاه تهران ۱۵ سال سابقه فعالیت در تهران و استانبول سمپاشی و ریشه کنی تضمینی ● سوسک ریز کابینت ● ساس تخت خواب ● حشرات خارش زا ● سمپاشی ساختمان ● سمپاشی محل کار و رستوران