وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

واگذاری افیس

calender

بدون نام

اجاره ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول

توضیحات

واگذاری افیس برای اجاره در برج تجاری گول یاپی روبه رویه مارمارا پارک.بهترن برج تجاری منطقه.اشیا سفید دارد.بدون کمسیون ۱۴۰۰ اجاره ۲۸۰۰دپوزیت ۶۰۰ آیدات +905525222122