به 2 نفر نیروی آقای جوان جهت کار در کارگاه بزرگ بازیافت آلومینیوم با (( حقوق ماهیانه 5500 لیر ))

آقای ترکیه

به 2 نفر نیروی آقای جوان جهت کار در کارگاه بزرگ بازیافت آلومینیوم با (( حقوق ماهیانه 5500 لیر ))

calender

بدون نام

calender

1400-12-4

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

منطقه گونشلی

درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

🍫🍫🍫مژده به آقایان جویای کار🍫🍫🍫 فوری فوری فوری فوری 1 _ به 2 نفر نیروی آقای جوان جهت کار در کارگاه بزرگ بازیافت آلومینیوم با (( حقوق ماهیانه 5500 لیر )) شیفت روز 8 صبح تا 8 شب شیفت شب 8 شب تا 8 صبح شنبه ها تا ساعت 6 و یکشنبه ها تعطیل جای خواب رایگان سرویس رفت و برگشت از اسنیورت ((( در منطقه چاتالجای استانبول ))) 2 _ به 2 نفر نیروی جوان جهت کار در کارواش اتومبیل با حقوق هفتگی 900 لیر با جای خواب رایگان بهمراه 3 وعده غذایی و اینترنت رایگان یکشنبه ها تعطیل ((در منطقه تکستیل کنت استانبول )) 3_ به یک نفر نیروی کار ساده جهت کار در کارگاه تولید مبل با حقوق ماهیانه 4100 لیر شنبه ها تا ساعت یک و یکشنبه ها تعطیل ((در منطقه گونشلی استانبول )) (((( کارها با کمیسیون میباشد )))) ☎️ 05388951560 فقط و فقط تماس جوابگو هستم