آقای ترکیه

کار در مرغداری

calender

بدون نام

calender

1400-12-4

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله
همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

خانواده و نفرمجرد جهت کار در مرغداری جای خواب و سه وعده غذا ازمیر ـ حومه ازمیر 👈ترکی در حد 30 ٪ بلد باشه 👉 کارها همراه با کمیسیون هست از حقوق کم میشه 05368969587. 👉 واتساپ 0544338022. 👉 تماس