کیملیک _بیمه اقامتی _افتتاح حساب بانکی در ترکیه

آقای ترکیه

کیملیک _بیمه اقامتی _افتتاح حساب بانکی در ترکیه

calender

بدون نام

calender

1402-11-20

خدماتی
اقامت و پاسپورت
استانبولاستانبول
محلهمحله
قوانین و مقررات

توضیحات

🟢 بیمه ی اقامتی ۶۵℅ تخفیف 🟢 راندو 🟢 شماره مالیاتی 🟢ثبت نام دانشگاه 🟢افتتاح حساب زراعت بانک 🟢افتتاح حساب واکیف بانک (شخصی و شرکتی) 🟢تمکن مالی 🟢مشاوره و راه اندازی کسب و کار 🟢اجاره ملک روزانه _ ماهیانه 🟢ترانسفر فرودگاهی 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 905511976097+