اقامت ترکیه_بیمه اقامتی_افتتاح حساب بانکی در ترکیه

1/1
test

اقامت ترکیه_بیمه اقامتی_افتتاح حساب بانکی در ترکیه

calender

بدون نام

calender

1402-5-21

خدماتی
اقامت و پاسپورت
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

مشاوره و راهنمایی اقامت ترکیه بیمه اقامتی ℅65 تخفیف (چند روز آینده افزایش قیمت بیمه انجام میشود اگر تاریخ تمدید اقامت شما نزدیک است الان خرید بیمه را انجام دهید) افتتاح حساب بانکی با پاسپورت بدون کارت اقامت تمکن مالی جهت ادامه به اداره ی گوچ ثبت نام دانشگاه 905511976097+