وبلاگ آقای ترکیه

کارشناس خانم و آقا مسلط به زبان ترکی

1/1
test

کارشناس خانم و آقا مسلط به زبان ترکی

calender

بدون نام

calender

1401-7-10

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول ماسلاک اسکای لند

توضیحات

کارشناس خانم و آقا مسلط به زبان ترکی (ترجیحا انگلیسی هم بلد باشد) عکاس و ادیت کار با سابقه در زمینه صفحات مجازی سن از ۲۰ الی ۵۰ سال