ثبت ازدواج بین المللی

1/4
test
test
test
test

ثبت ازدواج بین المللی

calender

بدون نام

calender

1402-6-2

خدماتی
سایر خدمات
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

Kocatepe mahallesi adeda CD A/1

قوانین و مقررات

توضیحات

ثبت ازدواج بین المللی صفر تا صد شرکت تلی تراول انجام میده. ثبت ازدواج بین المللی در ترکیه از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بستر مناسبی برای اخذ ویزای پیوستن به همسر و مهاجرت به اروپا و آمریکا باشد. زوج‌هایی که به هر دلیل یکی از طرفین و یا هر دو آنها نمی‌توانند برای ثبت ازدواجشان در ایران حاضر شوند و یا کشوری که قصد مهاجرت به آن را دارند، سند ازدواج ایران را نمی‌پذیرد، کشور ترکیه را به عنوان مقصد اول ثبت ازدواج بین المللی بر می‌گزینند. برای هماهنگی. +905528944782