وبلاگ آقای ترکیه
آقای ترکیه

جذب نیروی کار

calender

بدون نام

calender

1401-6-29

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

دفتر معتبر تجاری بین المللی در استانبول ترکیه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: - دارای مجوز کار یا اقامت در استانبول ترکیه -تسلط به زبان انگلیسی -آشنایی به زبان ترکی استانبولی -تسلط به نرم افزارهای Office -محل دفتر کار بخش آسیایی استانبول