استخدام مستقیم کارخانه قابلمه سازی روزانه 600لیر تسویه هفتگی

1/1
test

استخدام مستقیم کارخانه قابلمه سازی روزانه 600لیر تسویه هفتگی

calender

بدون نام

calender

1402-9-4

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

میدان هاستانه اسنیورت

همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

سلام به همه دوستان استخدام نیروی خانم و آقا جهت کار در کارخانه قابلمه سازی روزانه 600لیر تسویه هفتگی سرویس هاستانه اسنیورت تعداد مورد نیاز 27نفر