تست کرونا استانبول ترکیه و تهران ایران pcr

1/2
test
test

تست کرونا استانبول ترکیه و تهران ایران pcr

calender

بدون نام

calender

1402-1-17

خدمات درمانی
تست کرونا
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

ترکیه، استانبول، میدان تکسیم، مؤسسه خدمات توریستی اتحاد استانبول ترکیه

همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

🔷 تست کرونا ترکیه و ایران 🔹 مورد تایید تمامی ایرلاین ها 🔹 جواب بصورت pdf حداکثر ۸ ساعت 🔹 جواب حاوی کد QR و قابل استعلام از سایت رسمی وزارت بهداشت  می باشد ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ 🔶 کارت دیجیتال واکسن کرونا 🔸 فایزر، آسترازنکا، سینوفارم 🔸 قابل استعلام از سایت وزارت بهداشت ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ 🔷 تست کرونا ترکیه و ایران 🔹 مورد تایید تمامی ایرلاین ها 🔹 جواب بصورت pdf حداکثر ۸ ساعت 🔹 جواب حاوی کد QR و قابل استعلام از سایت رسمی وزارت بهداشت  می باشد