جذب نیروی کار در استانبول وکاریابی

آقای ترکیه

جذب نیروی کار در استانبول وکاریابی

calender

بدون نام

calender

1401-2-16

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله
همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

🔘⚫️🔘⚫️🔘⚫️🔘⚫️🔘⚫️🔘⚫️🔘 🔻 جذب نیروی کار در استانبول 🔻 فوری !!! فوری !!! 🇹🇷 ✂️🔧🔨🪑⛓⚙️ 📍ینی بوسنا 🔸 تولیدی پوشاک تکسیل 20 نیرو آقا و خانم تسویه هفتگی حقوق روزانه 140.150.160.لیر می باشد ____ 📍 گونشلی 🔸 بسته بندی لامپ روزانه 140 شب کاری 150 لیر ____ گونشلی میدان 🔸 بسته بندی کارتن و نایلن 20 آقا و خانم روزانه 140 شب کار150 لیر 🔸تولید دستمال مرطوب 5 نفر آقا و خانم روزانه 140 شب کار150 لیر 🔸بسته بندی شامپو 5 نفر آقا و خانم 〽️گونشلی تولیدی پوشاک بسته بندی تعداد نیروی خانم اقا حقوق روزانه 140الی160لیر ____ 📍ینی بوسنا 🔸بسته بندی لباس خیاطی اتو پاکت تولیدی کفش و.... 10 خانم واقا روزانه 140 لیر الی 150 ____ 🔸تولیدی نایلون حباب دار 3 نفر خانم ، ماهانه 4250 لیر 🔸تولیدی پارچه 2 نفر آقا ، ماهانه4250 لیر 🔸برش پارچه 2 نفر آقا و خانم ، ماهانه4250 لیر _ شیرین اولر محمود بی 🔸 چرخکاری -4250 تا 5300 لیر 🔸وسط کاری - 3700 تا 4250 لیر 🔻 تمامی کار ها ثابت 🔻یک وعده غذایی 🔻نیمی از کارها دارای جای خواب میباشند 📲 اطلاعات بیشتر : +905398902475 +989357992499 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤