اجاره واحد یکخواب تکسیم

1/12
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره واحد یکخواب تکسیم

calender

بدون نام

calender

1402-7-12

اجاره ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

taksim 1+1 günlük 1400₺ تکسیم یک خواب روزانه 1400 لیر