وبلاگ آقای ترکیه

واگذاری مغازه ساندویچ فروشی با تمام امکانات

1/12
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واگذاری مغازه ساندویچ فروشی با تمام امکانات

calender

بدون نام

calender

1401-3-5

اجاره ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    4,500

    توضیحات

    واقع در خیابان اصلی بشیکتاش 260 هزار لیر دویر پاراسی کد : 549