ویلا ساریر مرکز شهر

1/24
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

ویلا ساریر مرکز شهر

calender

بدون نام

calender

1402-5-18

خرید ملک
ویلا
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • تراس
  • پارکینگ
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو
  • نزدیک متروبوس
  • استخر
  • نزدیک مرکز خرید
همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

ویلا ساریر استخر دارد روزانه ۱۱.۵۰۰ لیر کد ۲۹۲۹ *M*