وبلاگ آقای ترکیه
آقای ترکیه

همخانه

calender

بدون نام

calender

1400-10-30

اجاره ملک
آپارتمان
آنکاراآنکارا
محلهمحله

آدرس

بالگات آنکارا

توضیحات

با اشیاء کامل وسالم ۵۰مترفاصله با ایستگاه اوتوبوس و دولموش ده دقیقه راه داره تا کیزیلای .من دانشجوی پزشکی هستم و20سال دارم