وبلاگ آقای ترکیه
1/3
test
test
test

فروش کمپلت بنا

calender

بدون نام

خرید ملک
آپارتمان
آنتالیاآنتالیا
محلهمحله

آدرس

انتالیا

توضیحات

فروش کمپلت ساختمان مناسب جهت اخذ پاسپورت ترکیه بنا ددارای ۱۰ واحد مسکونی بازسازی شده میباشد واحدها دارای یک خ‌واب و دوخواب میباشند