فرصت سرمایه گذاری

1/1
test

فرصت سرمایه گذاری

calender

بدون نام

calender

1400-10-30

خرید ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول

درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

‎🔥در قلب بخش اروپایی استانبول 🔥کاییت هانه 🔥در مرکز جریان زندگی 🔥با فاصله کمتر از نیم ساعت به مراکز مهمی مثل بشیکتاش،تکسیم،شیشلی،مجیدیه کوی و... 🔥فاصله ۱۰۰متری تا مترو 🔥شرایط پرداخت عالی (اقساط بلند مدت) 🔆🔆همه چیز برای کسب درآمدی عالی در استانبول مهیاست کافی است از بین متراژهای متنوع، واحد تجاری یا اداری، و قیمتهای متفاوت، واحد سرمایه گذاری خود را انتخاب کنید دیبا ۰۹۰۵۰۵۰۸۸۹۸۷۷ #کاییت_هانه#تجاری#مغازه#kağithane#işyeri#mağaze#ofis