اجاره روزانه ویلا در استانبول

1/8
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره روزانه ویلا در استانبول

calender

بدون نام

calender

1401-4-9

اجاره ملک
ویلا
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

مناسب برای 20 نفر شبی 35000 لیر