وبلاگ آقای ترکیه

استخدام نظافتچی در استانبول

آقای ترکیه

استخدام نظافتچی در استانبول

calender

بدون نام

calender

1401-7-7

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

Burc istanbul

توضیحات

یک کارمند به دفتر تجاری در بخش چای و قهوه و نظافت دفتر دو بار در روز. ساعت کاری 8 صبح الی 6 بعد از ظهر می باشد. هفته ای یک روز تعطیل است، کار بسیار کم و آسان.