آنتالیا در رتبه نخست جهان از حیث کسب جایزه پرچم آبی قرار گرفت

آنتالیا در رتبه نخست جهان از حیث کسب جایزه پرچم آبی قرار گرفت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

آنتالیا در رتبه نخست جهان از حیث کسب جایزه پرچم آبی قرار گرفت
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن

مدیر بخش بهداشت استان آنتالیای ترکیه گفت آنتالیا در رتبه نخست جهان از حیث کسب جایزه پرچم آبی قرار گرفته است.

آنتالیا/خبرگزاری آناتولی اونال حولور، مدیر بخش بهداشت استان آنتالیای ترکیه طی بیانیه ای گفت: ترکیه 463 پلاژ دارای پرچم آبی بوده و آنتالیا دارای 202 ساحل با جایزه پرچم آبی است. این شهر بیشترین سواحل پرچم آبی را در جهان داراست و در رتبه نخست جهان از حیث کسب جایزه پرچم آبی قرار گرفته است. وی همچنین تصریح کرد: جایزه بین المللی زیست محیطی به سواحل ، بنادر و قایق‌های واجد شرایط که مطابق با استانداردهای لازم پرچم آبی هستند، اهدا می شود. حولور افزود: پرچم آبی نشان دهنده یک مدیریت خوب زیست محیطی با تجهیزات و امنیت لازم است. امسال 422 ساحل در آنتالیا مورد بازرسی قرار گرفته است. -پرچم آبی چیست؟ پرچم آبی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پارامترهای میکروبیولوژیکی برای تعیین کیفیت لازم آبها با هدف شنا در استخرها و دریاهاست که به عنوان راهنما و قواعد ضروری عمل می کند. بنیاد آموزش محیط زیست ترکیه به عنوان تنها مسئول بنیاد بین المللی آموزش زیست محیطی، فعالیت های مرتبط با پرچم آبی را از سال 1993 به پیش می برد. براساس رویه‌های بین المللی این جایزه سالانه یک بار اعطا می شود و تابستان هر سال نیز کنترل می‌شود. تمیزی آب دریا، اهمیت به مدیریت زیست محیطی، فعالیت های مرتبط با آگاهی بخشی زیست محیطی، پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از پلاژها و اسکله ها و تضمین امنیت محیط جز شاخصهای جایزه پرچم آبی شناخته می شود. این جایزه 33 شاخص برای پلاژها و 25 شاخص نیز برای اسکله ها در نظر گرفته است.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه