اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با کرونا در فرودگاه‌های استانبول

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با کرونا در فرودگاه‌های استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با کرونا در فرودگاه‌های استانبول
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

فرودگاه صبیحا گؤکچن استانبول برای مقابله با ویروس کرونا٬ ضدعفونی شد.

استانبول/خبرگزاری آناتولی جایگاه‌ها و نقاط مختلف فرودگاه صبیحا گؤکچن استانبول برای مقابله با ویروس جدید کرونا (کووید-19) ضدعفونی شد. کار ضدعفونی این فرودگاه از دیشب آغاز شده و تمامی نقاط آن از ورودی‌ها گرفته تا صندلی‌ها٬ سالن‌های انتظار و مسیرهای سوار شدن به هواپیما منطبق بر استانداردهای بهداشتی جهانی ضدعفونی شدند. همچنین مواد ضدعفونی کننده متعددی در نقاط مختلف فرودگاه برای استفاده مسافران تعبیه شده است.  
درخواست مشاوره در ترکیه