احتمال ترخیص مسافران ورودی از ایران از بیمارستان قرنطینه کرونا

احتمال ترخیص مسافران ورودی از ایران از بیمارستان قرنطینه کرونا

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

احتمال ترخیص مسافران ورودی از ایران از بیمارستان قرنطینه کرونا
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

احتمال ترخیص مسافران ورودی از ایران که از 25 فوریه تاکنون در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در بیمارستان قرنطینه بودند، فردا مشخص می‌شود.

آنکارا/ یشیم سرت کاراآصلان/ خبرگزاری آناتولی احتمال ترخیص مسافران ورودی از ایران که از 25 فوریه تاکنون در راستای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا «کووید-19» در بیمارستان و کلینیک مشاهدات پزشکی ذكاء طاهر براق در آنکارا در قرنطینه به سر می‌بردند، فردا مشخص خواهد شد. این افراد فردا برای آخرین بار با کیت بومی تشخیص کرونا مورد آزمایش قرار گرفته و با توجه به نتایج آن که ظرف 90 دقیقه مشخص می‌شود، از بیمارستان ترخیص خواهند شد. گفتنی است تمام 132 مسافر و 10 خدمه هواپیمای شماره TK879 که 25 فوریه از تهران به آنکارا آمد، با توجه به احتمال ابتلای آنها به کووید-19 در بیمارستان ذكاء طاهر براق و کلینیک مشاهدات پزشکی در بیلکنت قرنطینه شدند. برخی از این افراد که به استان‌های قم و مشهد ایران سفر نکرده‌ بودند، روز 2 مارس از بیمارستان ترخیص شدند.
درخواست مشاوره در ترکیه