اخراج تروریست شهروند فرانسوی از ترکیه

اخراج تروریست شهروند فرانسوی از ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اخراج تروریست شهروند فرانسوی از ترکیه
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
وزارت کشور ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه انتشار داد

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد : یک تروریست شهروند فرانسه از کشورمان اخراج گردید.

روند اعاده تروریست های داعشی به کشورهایشان ادامه دارد.

در این چهارچوب یک شهروند تبعه فرانسه امروز از ترکیه اخراج شده و به کشورش اعاده گردید.

بدین ترتیب تعداد تروریستهایی که از یازدهم ماه نوامبر به کشورهای مبداشان اعاده شدند ، به 201 نفر رسید.

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه