اخراج تروریست شهروند فرانسوی از ترکیه

اخراج تروریست شهروند فرانسوی از ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اخراج تروریست شهروند فرانسوی از ترکیه
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
وزارت کشور ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه انتشار داد

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد : یک تروریست شهروند فرانسه از کشورمان اخراج گردید.

روند اعاده تروریست های داعشی به کشورهایشان ادامه دارد.

در این چهارچوب یک شهروند تبعه فرانسه امروز از ترکیه اخراج شده و به کشورش اعاده گردید.

بدین ترتیب تعداد تروریستهایی که از یازدهم ماه نوامبر به کشورهای مبداشان اعاده شدند ، به 201 نفر رسید.

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه